Reglement

Basisregels

 • Om veiligheidsredenen maar ook uit filosofische overwegingen verloopt een Be3 erkende SwimRun in teams van twee. De teamleden mogen nooit meer dan 10 m van elkaar verwijderd zijn (behalve uit veiligheidsoverwegingen). Alleen op kortere afstanden kan er solo worden gelopen - nooit op de langste afstanden.
 • Uitvallers dienen zich zo snel mogelijk te melden bij de organisatie.
 • Gemotoriseerde apparatuur is verboden.
 • Respect voor genderdiversiteit. Mannen en vrouwen lopen dezelfde races. Teams kunnen uit mannen of vrouwen bestaan, of gemengd zijn.
 • Er bestaan geen leeftijdsgroepen bij de SwimRun. De geest van de race is in de eerste plaats gericht op ervaring en delen, niet op een bepaalde plaats binnen een leeftijdsgroep.
 • In geval van nood zijn de deelnemers en teams verplicht elkaar bij te staan zoveel als zij kunnen. Het begrip solidariteit is sterker dan het begrip team en dan de race.
 • De minimumleeftijd om deel te nemen aan een door Be3 erkende SwimRun is 16 jaar voor de korte en de middellange afstand, en 18 jaar voor de lange afstand.
 • Respect voor het milieu. Het is ten strengste verboden afval weg te gooien of materiaal achter te laten.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd hulp van buiten de organisatie te ontvangen (voedsel, kleding, enz.).
 • De race kan niet doorgaan als de watertemperatuur lager is dan 11°. Een wetsuit is altijd toegestaan. Indien de watertemperatuur tijdens een zwemsectie lager is dan 14°, dan moeten de deelnemers verplicht een wetsuit dragen.
 • De EcoSwimRun wordt niet geärbitreerd, en deelnemers moeten zich hiervan bewust zijn. In geval van geschil zal de voorkeur worden gegeven aan een minnelijke schikking.
 • Indien je geen triatlonlicentie hebt, zal bij het afhalen van je nummer gevraagd worden naar een medisch attest van minder dan drie maanden waaruit je goede lichamelijke gezondheid blijkt.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het reglement kennen en nauwkeurig opvolgen.
 • CUT OFF: Opgelet: bij elke bevoorradingspost is er een CUT OFF. De deelnemers moeten binnen een bepaalde tijdslimiet de bevoorradingspost voorbij zijn om verder te kunnen deelnemen. Wij zijn verplicht een tijdslimiet te hanteren om de veiligheid te handhaven. De tijdslimieten zijn zo bepaald dat een minimaal getrainde deelnemer geen moeite zal hebben om ze te halen.

 

Race-categorieën

 • S, "Promotie": <10 km lopen, gecumuleerd maximum 1 km zwemmen
 • L, Middellange afstand: 10 a 25 km lopen, gecumuleerd maximum 2 km zwemmen
 • XL, Lange afstand: meer dan 25 km lopen, gecumuleerd minimum 2 km zwemmen

 

Verplicht materiaal

Behoudens bepaalde beperkingen en verplichtingen zijn de deelnemers vrij om de uitrusting van hun keuze te gebruiken (koord, pull-boy, paddles, vinnen). De deelnemers moeten de race echter beginnen en beëindigen met dezelfde uitrusting, gedurende de gehele race. Een team dat dit niet doet, wordt gediskwalificeerd.

Berperking: de maximale lengte voor de vinnen bedraagt 15 cm

Verstrekt door de organisatie:

 • 2 x rugnummer (hesje)
 • 2 x badmuts
 • 2 x chip (tijdsregistratie)

De deelnemers moet tijdens de hele race de volgende uitrusting bij zich hebben:

 • Een deelnemer in beweging moet steeds loopschoenen dragen
 • 1 fluitje per deelnemer
 • Swimbuoy (enkel bij solo)

 

Racejury

De racejury:

 • bestaat uit een afgevaardigde van Be3 en/of van een afgevaardigde van één van de twee erkende liga's;
 • valideert de resultaten van de race;
 • behandelt bezwaren;
 • beslist over een eventuele diskwalificatie na de race.

Belgisch kampioenschap

 • Enkel de lange afstand (XL) maakt deel uit van het kampioenschap.
 • Beide teamleden moeten Belg zijn en in bzit zijn van een licentie om kans te maken om verkozen te worden tot Belgisch kampioensteam.
 • Enkel de eerste team in de algemene rangschikking (1ste scratch tijd) zal tot Belgisch kampioensteam worden uitgeroepen. 

 

Bezwaar

Mondeling bezwaar kan worden gemaakt bij de afgevaardigde van de race. De afgevaardigde zal een beslissing nemen in de sportieve geest van de SwimRun.

Annuleringsverzekering

Annulation gratuite pour toute inscription en ordre de paiement faites avant le 31 janvier 2023.

Voor de inschrijvingen gemaakt na deze datum:

50 % tot 12 weken vóór het evenement

25 % tot 4 weken vóór het evenement

Geen terugbetaling na 4 weken vóór het evenement (behalve om medische redenen met bewijs - terugbetaling van 95% van het inschrijvingsgeld).

Covid-19

In het geval dat wij genoodzaakt zijn ons evenement te annuleren als gevolg van de COVID-19 epidemie (wat op dit moment niet het geval is), heb je de keuze uit 3 opties met betrekking tot je inschrijving:

 • Remboursement de 95% du montant de l’inscription (Des frais sont d’ores et déjà engagés pour 2023)
 • Report de votre inscription sur un autre EcoSwimRun sans aucun frais
 • Doneer een deel of het geheel van het inschrijvingsgeld aan onze organisatie. Wij hebben al kosten moeten maken voor deze editie, en zo help je onze jonge organisatie om deze crisis te overleven.